หนึ่งในโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างในรูปแบบมูลนิธิ เพื่อสร้างความเป็นจุดศูนย์กลางให้กับเมืองเซนต์หลุยส์