การก่อสร้างถนน

ถนนทั้งหมดภายในบริเวณโครงการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้สะดวกต่อการเดินทางนอกจากนี้ยังความถึงตลาด St. Bridg มีการปรับปรุงถนนโดยรอบอนุสรณ์

การก่อสร้างโดยรอบ

ก่อสร้างในบริเวณซุ้มประตูได้แก่ อาคารใหม่ด้านทิศตะวันตกของสวนสาธารณะรองรับผู้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์สวนสาธารณะ จอดรถ การปรับปรุงภูมิทัศน์และอื่น ๆ อีกมากมาย