เมื่อเวนิสจมอยู่ใต้บาดารสิ่งที่ตามมาจะเป็นอย่างไร

เมื่อเวนิสจมอยู่ใต้บาดารสิ่งที่ตามมาจะเป็นอย่างไร

จากการที่เป็นเมืองมีน้ำล้อมรอบย่อมต้องเจอกับปัญหาน้ำที่ท่วมอยู่บ่อยครั้งแน่นอนไม่มีทางหนีได้พ้น ซึ่งหากเป็นเมืองที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแล้วละก็จะเกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมานั้นลดลง เป็นอุปสรรค์ในการเดินทาง จึงต้องมีมาตรการในการป้องกันที่ถาวรสำหรับเมืองอย่างเวนิส (more…)
Read More
การป้องกันน้ำกัดเซาะดินสำหรับบ้านที่อยู่ริมน้ำ

การป้องกันน้ำกัดเซาะดินสำหรับบ้านที่อยู่ริมน้ำ

การที่มีบ้านอยู่ริมน้ำหรืออยู่ในน้ำอย่างเวนิสที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะต้องคำนึงถึงเรื่องการป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งหรือดินบริเวณนั้นเพราะหากไม่มีการป้องกันแล้วจะทำให้ดินค่อยๆ ทรุดตัวลงไปในแม่น้ำซึ่งวิธีป้องกันสามารถทำได้ทั้งแบบธรรมชาติและแบบก่อสร้างซึ่งมีงบการลงทุนที่สูงตามวัสดุหรือแบบที่ต้องการ โดยที่สาเหตุต่างๆ เกิดจากลักษณะของดิน พื้นที่ของหน้าดินและกระแสน้ำ สาเหตุที่เกิดจากดินได้แก่ ลักษณะของดินที่มีความร่วนหรือดินทรายทำให้เกิดการทรุดตัวของดินได้ง่ายกว่าจำพวกดินเหนียวที่มีความหนาแน่นของดินมากกว่า สาเหตุของกระแสน้ำ เกิดจากกระแสน้ำที่ไหลแรงเกินกว่าที่ดินจะต้านทานได้ น้ำจึงได้พัดดินด้านล่างออกไปจนทำให้เกิดเป็นช่องดินด้านบนจึงเกิดการทรุดตัวลงมา สาเหตุดิน พื้นที่ของหน้าดิน เช่นดินด้านบนมีการบนมีการเอียงออกไปหาน้ำมากกว่าด้านล่างจึงทำให้ง่ายต่อการทรุดตัวที่รวดเร็ว หรือ ดินด้านล่างมีความลาดชั้นไปในน้ำมากกว่าด้านบนก็จะทำให้การทรุดตัวนั้นเกิดช้ากว่าแต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความแรงของกระแสน้ำ (more…)
Read More
เวนิสสถานที่ซึ่งใครๆ ก็ต่างหลงไหล

เวนิสสถานที่ซึ่งใครๆ ก็ต่างหลงไหล

สุดยอดแห่งแม่น้ำลำคลองที่สวยงาม ไม่มีที่ไหนได้นอกจากเมืองเวเนเซียหรือที่เรียกกันติดปากว่าเวนิส เป็นเมืองที่ได้รับการจดทะเบียนเป็น มรดกโลก เวนิสเรียกอีกอย่างว่าเมืองแห่งน้ำที่ราวกับว่าเมืองทั้งเมืองนั้นตั้งอยู่กลางน้ำ เวนิสเป็นเมืองที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณนั้นมีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ อยู่รวมกันซึ่งตามประวัติเดิมแล้วเชื่อกันว่าเกิดจากผู้คนที่ลี้ภัยจากโรมันมาตั้งถิ่นฐานด้วยการทำประมง แต่ก่อนเวนิสเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการพาณิชย์และการค้าทางทะเลกลายเป็นเมืองในยุโรปที่ร่ำรวยมากแต่ด้วยยุคละสมัยที่เปลี่ยนไปวันนี้เศรษฐกิจของเวนิสเป็น การท่องเที่ยว, การต่อเรือ, บริการการค้าและการส่งออกอุตสาหกรรม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญอีกทั้งมีงานศิลปะ สถาปัตยกรรมที่งดงามครบถ้วนอยู่ในตัวเอง การท่องเที่ยวได้รับความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งจากทุกหน่วยงานโดยในแต่ละปีสร้างรายได้ให้กับประชากรเป็นอย่างมากเฉพาะค่าการเดินทางชมเมืองด้วยเรืออย่างที่เคยเห็นกันในภาพยนตร์มีการประมาณว่ารายได้ต่อปีไม่น้อยกว่าหลัก 10 ล้านบาท บ้านเรือนยังคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ที่มีความงดงามซึ่งก่อนหน้าเคยจมอยู่ในน้ำด้วยเพราะระดับน้ำขึ้นลงและคลื่นที่แรงต่อมาได้มีการทำแนวป้องกันน้ำในบริเวณเกาะรอบนอกของเวนิสถึง 3 จุดทำให้เวนิสมีลักษณะเป็นอ่าวที่เชื่อมต่อกับทะเล (more…)
Read More