เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อให้มั่นใจว่าซุ้มประตูโค้งและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่สวนสาธารณะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นสถานที่สำคัญในการท่องเที่ยวพร้อมทั้งยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนโดยรอบ ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 เพื่อสนับสนุนและประสานงานโครงการในการเชื่อมต่อการกระตุ้นและขยายบริเวณซุ้มประตู