เป็นโครงการเชื่อมต่อระหว่างเมือง Arch กับเมือง Grenchen ที่มีแม่น้ำอาเร ขั้นกลางพร้อมทั้งเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ซึ่งเปิดให้มีการแข่งขันออกแบบเมื่อปี พ.ศ. 2552 สำหรับผู้ที่ชนะการออกแบบคือ Michael Van Valkenburgh นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาทางหลวงระหว่างรัฐให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวสำหรับการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สวนสาธารณะและซุ้มประตูโค้งอันโด่งดัง นักท่องเที่ยวจะได้พบกับโอกาสใหม่ในการเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับสิ่งแปลกกใหม่