flood_Venezia

จากการที่เป็นเมืองมีน้ำล้อมรอบย่อมต้องเจอกับปัญหาน้ำที่ท่วมอยู่บ่อยครั้งแน่นอนไม่มีทางหนีได้พ้น ซึ่งหากเป็นเมืองที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแล้วละก็จะเกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมานั้นลดลง เป็นอุปสรรค์ในการเดินทาง จึงต้องมีมาตรการในการป้องกันที่ถาวรสำหรับเมืองอย่างเวนิส

Mose_Venezia

เวนิสมีการจัดแผนการป้องกันน้ำที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยที่ก่อนหน้าได้ถูกน้ำท่วมเล่นงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ครั้งย้อนไปตั้งแต่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 1132 ตามประวัติศาสตร์จึงได้มีการทำประตูกันน้ำขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันอย่างถาวรที่เรียกว่า Mose จุดมุ่งหมายของ Mose คือการปกป้องทะเลสาบเมืองและคนที่อาศัยอยู่พร้อมกับมรดกทางประวัติศาสตร์ศิลปะและสิ่งแวดล้อมจากน้ำท่วมรวมทั้งเหตุการณ์รุนแรง แม้ว่าน้ำในทะเลสาบที่ต่ำกว่าในพื้นที่อื่น ๆ ของโลกประกอบด้วยแถวของประตูซึ่งแยกเมืองเวนิสจากทะเลในกรณีที่มีน้ำสูง จะมีทั้งหมด 78 ประตูแบ่งออกเป็นสี่อุปสรรค ประตูประกอบด้วยโครงสร้างโลหะชนิดกล่อง 20 เมตร สำหรับแถวทั้งหมดที่มีความยาวแตกต่างกันระหว่าง 18.5 และ 29 เมตร และ 3.6-5 เมตร มีความหนาเชื่อมต่อกับโครงสร้างคอนกรีตที่ทำงานตามน้ำขึ้นและน้ำลงโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเมืองอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังจะต้องค่อยทำหน้าเปิดปิดประตูกั้นน้ำเหล่านี้เพื่อให้สามารถเดินเรือเข้าออกมายังด้านใน น้ำท่วมได้ก่อให้เกิดความเสียหายมาตั้งแต่สมัยโบราณและได้กลายเป็นมากกว่าที่เคยบ่อยและรุนแรงเป็นผลมาจากผลของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และการทรุดตัวลงของดิน ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์ น้ำท่วมทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงสำหรับคนที่อาศัยอยู่เช่นเดียวกับการเสื่อมสภาพของ สถาปัตยกรรมเมืองและโครงสร้างระบบนิเวศ ทั่วพื้นที่ทะเลสาบทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงเช่นที่ 4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เมื่อระดับน้ำสูงถึง 194 เซนติเมตร ทำให้เวนิสจมอยู่ใต้น้ำ ซึ่งมีการคาดกันว่าอนาคตตระดับน้ำอาจจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน

ถึงแม้ว่าการสร้าง Mose จะเป็นสิ่งที่ดีเพื่อป้องกันการเกิดอุกภัยแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่มองว่าเป็นการทำรายสิ่งแวดล้อม Mose จึงต้องมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมลพิษ ทำให้โครงการนี้เกิดความล้าช้าในโครงการไปบ้างแต่ก็ยังสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างสำเร็จ ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากโครงการนี้สำเร็จจะสามารถป้องกันได้ดีเพียงใดคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปมหาศาลหรือไม่ แต่ก็ทำให้หลายคนในเมืองรวมถึงสภาพการท่องเที่ยวมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก