Browse By

Mose_Venezia

เมื่อเวนิสจมอยู่ใต้บาดารสิ่งที่ตามมาจะเป็นอย่างไร

จากการที่เป็นเมืองมีน้ำล้อมรอบย่อมต้องเจอกับปัญหาน้ำที่ท่วมอยู่บ่อยครั้งแน่นอนไม่มีทางหนีได้พ้น ซึ่งหากเป็นเมืองที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแล้วละก็จะเกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมานั้นลดลง เป็นอุปสรรค์ในการเดินทาง จึงต้องมีมาตรการในการป้องกันที่ถาวรสำหรับเมืองอย่างเวนิส เวนิสมีการจัดแผนการป้องกันน้ำที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยที่ก่อนหน้าได้ถูกน้ำท่วมเล่นงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ครั้งย้อนไปตั้งแต่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 1132 ตามประวัติศาสตร์จึงได้มีการทำประตูกันน้ำขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันอย่างถาวรที่เรียกว่า Mose จุดมุ่งหมายของ Mose คือการปกป้องทะเลสาบเมืองและคนที่อาศัยอยู่พร้อมกับมรดกทางประวัติศาสตร์ศิลปะและสิ่งแวดล้อมจากน้ำท่วมรวมทั้งเหตุการณ์รุนแรง แม้ว่าน้ำในทะเลสาบที่ต่ำกว่าในพื้นที่อื่น ๆ ของโลกประกอบด้วยแถวของประตูซึ่งแยกเมืองเวนิสจากทะเลในกรณีที่มีน้ำสูง จะมีทั้งหมด 78 ประตูแบ่งออกเป็นสี่อุปสรรค ประตูประกอบด้วยโครงสร้างโลหะชนิดกล่อง 20 เมตร สำหรับแถวทั้งหมดที่มีความยาวแตกต่างกันระหว่าง 18.5 และ 29 เมตร และ 3.6-5 เมตร มีความหนาเชื่อมต่อกับโครงสร้างคอนกรีตที่ทำงานตามน้ำขึ้นและน้ำลงโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเมืองอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังจะต้องค่อยทำหน้าเปิดปิดประตูกั้นน้ำเหล่านี้เพื่อให้สามารถเดินเรือเข้าออกมายังด้านใน น้ำท่วมได้ก่อให้เกิดความเสียหายมาตั้งแต่สมัยโบราณและได้กลายเป็นมากกว่าที่เคยบ่อยและรุนแรงเป็นผลมาจากผลของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และการทรุดตัวลงของดิน ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์ น้ำท่วมทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงสำหรับคนที่อาศัยอยู่เช่นเดียวกับการเสื่อมสภาพของ สถาปัตยกรรมเมืองและโครงสร้างระบบนิเวศ ทั่วพื้นที่ทะเลสาบทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงเช่นที่

house collapsed

การป้องกันน้ำกัดเซาะดินสำหรับบ้านที่อยู่ริมน้ำ

การที่มีบ้านอยู่ริมน้ำหรืออยู่ในน้ำอย่างเวนิสที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะต้องคำนึงถึงเรื่องการป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งหรือดินบริเวณนั้นเพราะหากไม่มีการป้องกันแล้วจะทำให้ดินค่อยๆ ทรุดตัวลงไปในแม่น้ำซึ่งวิธีป้องกันสามารถทำได้ทั้งแบบธรรมชาติและแบบก่อสร้างซึ่งมีงบการลงทุนที่สูงตามวัสดุหรือแบบที่ต้องการ โดยที่สาเหตุต่างๆ เกิดจากลักษณะของดิน พื้นที่ของหน้าดินและกระแสน้ำ สาเหตุที่เกิดจากดินได้แก่ ลักษณะของดินที่มีความร่วนหรือดินทรายทำให้เกิดการทรุดตัวของดินได้ง่ายกว่าจำพวกดินเหนียวที่มีความหนาแน่นของดินมากกว่า สาเหตุของกระแสน้ำ เกิดจากกระแสน้ำที่ไหลแรงเกินกว่าที่ดินจะต้านทานได้ น้ำจึงได้พัดดินด้านล่างออกไปจนทำให้เกิดเป็นช่องดินด้านบนจึงเกิดการทรุดตัวลงมา สาเหตุดิน พื้นที่ของหน้าดิน เช่นดินด้านบนมีการบนมีการเอียงออกไปหาน้ำมากกว่าด้านล่างจึงทำให้ง่ายต่อการทรุดตัวที่รวดเร็ว หรือ ดินด้านล่างมีความลาดชั้นไปในน้ำมากกว่าด้านบนก็จะทำให้การทรุดตัวนั้นเกิดช้ากว่าแต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความแรงของกระแสน้ำ   การป้องกันด้วยวิธีธรรมชาติในหลายๆ ประเทศก็มีการเลือกพืชที่ใช้แตกต่างกันออกไปหากเป็นอย่างบ้านเราก็จะนิยมใช้หญ้าแฝกเนื่องด้วยรากที่มีความยาวในการยึดเกาะหน้าดินแต่หากเจอกกับกระแสน้ำที่แรงหรือดินที่มีลักษณะร่วมก็จะทำให้ไม่สามารถยึดอยู่ได้อีกทั้งยังต้องอาศัยระยะเวลาในการเจริญเติบโตเพื่อให้สามารถเห็นผลได้สามารถติดต่อขอรับได้ที่เกษตรจังหวัดหรือการนำไม้เป็นท่อนมาปักไว้ในน้ำเป็นแนวตามริมตลิ่ง อีกวิธีหนึ่งคือการขุดลอกคลองและนำดินที่ได้ขุดลอกมาทำเป็นแนวป้องกันหรืออัดให้แน่นกับบริเวณตลิ่งนั้น   แบบก่อสร้างเป็นการนำสิ่งต่างๆ มาเพื่อป้องกันหรือลดความแรงของกระแสน้ำในการพัดผ่านจะมีตั้งแต่การน้ำไม้มาปักเป็นแนวที่ระยะห่างพอสมควรแล้วจึงใช้ยางรถยนต์ครอบลงไปอีกครั้งลดแรงกระแทกของน้ำ หรือจะเป็นการก่อสร้างด้วยการทำแนวเขื่อนปูนซึ่งจะมีการใช้งบที่สูงอีกทั้งยังต้องได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องและมีการศึกษาลักษณะของดินบริเวณนั้นอีกด้วยไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดการทรุดตัวของเขื่อนที่ทำไว้หากออกแบบมาไม่ดีพอ การป้องกันเป็นส่วนหนึ่งที่รักษาตลิ่งหรือที่ดินสำหรับท่านที่มีติดกับคลองหรือทะเลเนื่องจากปัจจุบันหลายพื้นที่ได้ประสบกับปัญหานี้เป็นจำนวนมาก ทำให้ที่ดินที่มีต้องหายไปเป็นประจำทุกปีมากน้อยแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่พบ